TOEICคือ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ เตรียมความพร้อมการสอบTOEIC By Red Maple (สำหรับคนพื้นน้อย ฟรีคลาสสดZOOM จำนวนจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน)

Posted on Posted in สอบ TOEIC
เรียนTOEICที่ไหนดี เร่งรัด พร้อมสอบใน7วัน มั่นใจ100% TOEIC7DAY By Red Maple
TOEICคือ
คอร์สติวTOEICออนไลน์ แบบเร่งรัด Upคะแนนได้เร็วกว่าของจริง
เรียนTOEICที่ไหนดี เร่งรัด พร้อมสอบใน7วัน มั่นใจ100% TOEIC7DAY By Red Maple
TOEICคือ
เรียนTOEICที่ไหนดี เร่งรัด พร้อมสอบใน7วัน มั่นใจ 100% TOEIC7DAY By Red Maple
หากน้องเค้าทำได้ พวกเราก็ทำได้เช่นกัน
เรียนTOEICที่ไหนดี เร่งรัด พร้อมสอบใน7วัน มั่นใจ100% TOEIC7DAY By Red Maple

ติวTOEICออนไลน์

ข้อปฏิบัติในการสอบ TOEICคือ

1. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ TOEIC กำหนดให้นั่งเท่านั้น
2. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ, Smart watch, รีโมทรถยนต์ ฯลฯ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
3. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำมาติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินใดๆ เข้า ห้องสอบโดยเด็ดขาด

ทางศูนย์จะจัดที่ไว้สำหรับวางของ แต่ไม่ถือเป็นการรับฝากสิ่งของ ดังนั้นทางศูนย์ไม่รับผิด ชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับสิ่งของหรือทรัพย์สิน รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายใน กระเป๋า ที่ผู้สอบนำมาวางไว้ในที่ทำการของศูนย์

การรับผลสอบ และ การReprint ใบคะแนนสอบ TOEICคือ

สามารถรับผลได้ วันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น ระหว่างเวลา 10:00-16:30 น. และผล Reprint รับได้ 2 วันทำการหลังยื่นคำร้อง

หลักฐานในการรับผลสอบ TOEICคือ

1. ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุ
2.1 กรณีสอบในนามองค์กรและรับรองผลเอง ผู้สอบจะต้องนำบัตรประจำตัวพนักงานมาด้วย
3. ในกรณีที่ให้ผู้อื่นรับแทนให้นำ
3.1 ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC*
3.2 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้สอบ
3.3 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับแทน

การขอคัดผลสอบ(Reprint)

ผู้สอบที่ต้องการคัดสำเนาผลสอบ (Official TOEIC Reprint) ที่อายุไม่เกิน 2 ปี สามารถติดต่อที่ศูนย์ฯเพื่อเขียนคำร้องขอใบ Reprint ระหว่างวันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 08:00-16:30 น.

หลักฐานในการขอผล reprint

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุ
2. ค่าคัด ฉบับละ 100 บาท (อัตรานี้ไม่รวมค่าส่ง EMS)
3. ในกรณีที่ให้ผู้อื่นขอคัดผลแทนให้นำ…
3.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้สอบ
3.2 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ทำแทน
3.3 ชื่อและนามสกุลของผู้สอบเป็นภาษาอังกฤษตรงตามใบคะแนนชุดเดิม
3.4 ในกรณีที่เคยสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ระบุคะแนนรอบที่ต้องการขอคัดให้ถูกต้องชัดเจนโดย ระบุคะแนน หรือ วัน-เดือน-ปีที่สอบไป หรือแนบสำเนาใบคะแนนเดิม

หลักฐานในการรับผล reprint

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุ

2. ในกรณีที่ให้ผู้อื่นขอคัดผลแทนให้นำ…
2.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้สอบ
2.2 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  *หรือหนังสือเดินทาง (passport)ตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง *ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ทำแทน

TOEICคือ
คอร์สติวสอบTOEICออนไลน์ แบบเร่งรัด UPคะแนนสอบได้เร็วกว่าของจริง

ติวTOEICออนไลน์ เพียง 1,450บ.เท่านั้น NEW TOEIC ปี2023 ที่ดีที่สุดของ Red Maple: เราได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้ว…แล้วคุณล่ะ พร้อมลุยเพื่อคว้าคะแนนTOEICที่คุณต้องการแล้วหรือยัง???

TOEIC 7 DAY ติวโทอิคออนไลน์ แบบเร่งรัด พร้อมสอบใน7วันของจริง!!! มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่เน้นเฉพาะเทคนิคฟันธงคำตอบแบบเร็ว(เรียนเฉพาะที่ต้องใช้สอบเท่านั้น)+ตะลุยข้อสอบอย่างละเอียด วิธีนี้ทำให้UPคะแนนได้ง่ายกว่าและเร็วกว่า ไม่ต้องเสียเวลาเรียนนาน เรามีผู้เรียนTOEICออนไลน์ และ TOEICคลาสสด มากสุดในประเทศของจริง เร่งรัดอัพคะแนนเพิ่มได้จริงใน7วัน อธิบายแกรมม่าและคำศัพท์แบบกระชับ เข้าใจได้ง่ายที่สุด มีคอร์สTOEIC Listeningโดยเฉพาะเพื่อฝึกอัพคะแนนการฟังทำให้ช่วยให้UPคะแนนได้เร็ว!!! (คอร์สนี้มีพื้นน้อยเรียนได้100% เพราะอธิบายอย่างละเอียดทุกบรรทัด) สอนแทรกแกรมม่าตั้งแต่พื้นฐานที่สุดเช่น Tenses, Pronouns, PassiveVoice และอื่นๆพร้อมตะลุยข้อสอบโทอิคที่คุณต้องเจอจริงๆ  

คอร์สติวTOEICออนไลน์ เพียง 1,450บ. ปี2023 ที่สุดของRed Maple: ติวTOEICออนไลน์ ต้องได้ผลจริง รับรองผลสอบ มั่นใจ100%

 1. TOEIC7DAYได้ลิขสิทธิคอร์ส ติวTOEICออนไลน์ แบบรับรองผลสอบ มั่นใจ100% ดีที่สุดจากRed Maple สอนโดยอาจารย์ชัย ผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาหลายหมื่นคน ส่วนใหญ่ทำงานให้กับสายการบิน บริษัทข้ามชาติ กลุ่มพลังงาน และยานยนต์ อาจารย์จะเน้นให้ฝึกทำข้อสอบของจริงแบบอธิบายละเอียดทุกบรรทัด ทำให้เข้าใจ จำได้ และอัพคะแนนได้จริง
 2. ครูคืนถิ่นเรียนกับเรามากที่สุด! / PTT(ปตท.), SCG(ปูนซีเมนต์ไทย), DENSO,  TOYOTA, บริดสโตน, IRPC, CANON, การไฟฟ้า, ข้าราชการตำรวจ ทหาร ครูโรงเรียนเอกชนและรัฐบาล รวมกันหลายหมื่นคนล้วนติวโทอิคกับเราทั้งสิ้น
 3. อาจารย์ผู้สอนจากRed Maple: Teacher TONY CHAI เป็นอาจารย์สัญชาติไทย-แคเนเดี่ยน อาจารย์ถือ2สัญชาติ (Dual Citizen) ได้Permanent Resident Statusปี2001 และได้Canadian Citizenปี2004 / เกียรตินิยมอันดับ1 MA English (HONORS) / MS Database Management Cert. / BA Marketing / ประสบการณ์สอนและ ติวTOEICเร่งรัด นับ10ปีกับผู้เรียนวัยทำงานที่ต้องการฝึกภาษาหลายหมื่นคนของจริง
 4. สอนเข้าใจมั้ย การเรียนแบบออนไลน์ คนสอนต้องรู้จริงและสอนเป็น ต้องสามารถพาผู้เรียนตะลุยข้อสอบทุกข้อด้วยคำอธิบายอย่างละเอียด ไม่ใช่แค่เฉลยแล้วก็ผ่านไป

TOEIC 7DAY: แห่งเดียวที่มีคอร์สแกรมม่าปรับพื้นฐานทั้ง3ระดับ(ทั้งชุด) และคอร์สปรับพื้นฐานอัพคะแนนการฟังที่กระชับเห็นผลเร็วให้ฟรี (มีพื้นน้อยเรียนได้100%) 

คอร์ส เรียนTOEICออนไลน์ ของ TOEIC 7DAY เหมาะกับใครบ้าง?

 • ผู้ที่มีพื้นฐานสะสมมาน้อย หรือทำคะแนน TOEIC ไม่ถึงเกณฑ์ซักที – อ่านเองก็แล้ว, เรียนสดก็แล้ว
 • ผู้ที่ยังไม่เคยสอบ แต่ไม่อยากเสียเงิน/เสียเวลาไปกับคอร์ส เรียนTOEICออนไลน์ ทั่วๆไป ที่ไม่มีสถาบันภาษาจริง!
 • ผู้ที่เบื่อกับการคลิป ติวTOEICออนไลน์ ขาดคุณภาพ เนื้อหาไม่ครบถ้วน ที่มีเกลี่ยนกลาดในYOU TUBE
 • ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาได้แบบไม่จำกัด–จนกว่าจะเข้าใจ
 • ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนได้แบบไม่จำกัดเวลา–เรียนตอนที่คุณมีสมาธิ ไม่ใช่ตามเวลาที่สถาบันภาษากำหนด
 • ผู้ที่ต้องการเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้UPคะแนนได้มากที่สุดและในเวลาอันสั้นที่สุด
 • ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อสงสัยในโจทย์ข้อต่างๆ—แบบไม่ต้องเกรงใจคนผู้เรียนคนอื่นๆ (ถามอาจารย์ผ่านไลน์ได้ทันที)
 • ผู้ที่ต้องการคอร์ส TOEIC ที่สอนโดยอาจารย์Thai/Canadianแท้ๆ จากสถาบันภาษาRed Mapleที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

เนื้อหาอัดแน่นเน้นๆ ละเอียดทุกข้อ กระชับไม่เยิ่นเย้อ เน้นเทคนิคฟันธงข้อสอบแบบเร็ว และตะลุยข้อสอบจำนวนมากจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญการสอนTOEICอันดับต้นๆของประเทศ ผู้มีเทคนิคการอธิบายแบบเฉียบขาด เหมาะกับผู้ที่มีพื้นน้อยและรีบใช้คะแนนด่วน สามารถเรียนออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ผลเร็ว เห็นผลจริง เพราะทบทวนได้ ฟังซ้ำจนเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ทั้งหมด100%

สถาบันTOEIC7DAY ได้ลิขสิทธิ์ คอร์ส เรียนTOEICออนไลน์ แท้ๆ จากสถาบันภาษา Red Maple-The Language แต่เพียงผู้เดียว
ความสะดวกในการเรียนกับ TOEIC 7DAY On Demand 100%

 • ขอเพียงแค่คุณมี Internet คุณสามารถเข้าคอร์สเรียนโทอิคออนไลน์ของเราได้แน่นอน!
 • คอร์สของเราไม่มีโปรแกรมใดๆ ให้ดาวน์โหลด—-ใช้แค่ Internet
 • สามารถเรียนจากที่บ้านได้ตลอด 24ชั่วโมง ผ่าน คอมพิวเตอร์, มือถือ, แทปเลต ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั่วโลก!